Przetłumacz zdania na język niemiecki(tylko proszę nie z translatora):
1)Jeśli chcesz skutecznie prowadzić negocjacje musisz trzymać się pewnych reguł.
2)Po przywitaniu uczestników i przedstawieniu porządku obrad przeszliśmy do dyskusji.
3)Dyskusja była kontynuowana po przerwie.
4)W imieniu kierownictwa firmy chciałbym państwa serdecznie powitać na drugich międzynarodowych targach książki.

3

Odpowiedzi

2009-11-17T16:48:36+01:00

1 ) If you want to lead negotiations must hold certain rules forcefully. After saluting of participant 2 ) and we have proceeded for discussion presentation of order of proceedings. It was continued after break 3 ) discussion. I would like to greet states in name of management of firm on second international trades sory ale na czwarte nie wiem
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T17:09:08+01:00
1) Wenn du wirksam Verhandlugen fuehren willst, musst du dich an bestimmte Regeln halten.
2) Nach dem BegrueSSen der Teilnehmer und der Vorstellung der Sitzungsordnung sind wir in die Diskussion durchgegangen(??)
3) Die Diskussion wurde nach einer Pause kontinuiert.
4) Im Namen der Firmaleitung moechte ich Sie herzlich auf der zweiten internationalen Buchmesse begrueSSen.
SS - scharfes S; zamień
2009-11-17T17:12:58+01:00
1) Wenn du wirksam Verhandlugen fuehren willst, musst du dich an bestimmte Regeln halten.
2) Nach dem BegrueSSen der Teilnehmer und der Vorstellung der Sitzungsordnung sind wir in die Diskussion durchgegangen(??)
3) Die Diskussion wurde nach einer Pause kontinuiert.
4) Im Namen der Firmaleitung moechte ich Sie herzlich auf der zweiten internationalen Buchmesse begrueSSen.