Badano czas przeznaczony przez dzieci z wiejskich szkół podstawowych
województwa łódzkiego na nauke w domu. Jednostka statystyczna w tym badaniu jest:
a) ka%da wiejska szkoła podstawowa w województwie łódzkim;
b) ka%dy uczen wiejskiej szkoły podstawowej w województwie łódzkim;
c) ka%dy uczen szkoły podstawowej w województwie łódzkim;
d) województwo łódzkie
W czasie sonda%y przedwyborczych badano, która partie sposród startujacych w
wyborach do sejmu popieraja osoby uczestniczace w badaniu. Badana cecha jest
cecha:
a) niemierzalna;
b) mierzalna ciagła;
c) mierzalna skokowa;
d) quasi-ilosciowa

1

Odpowiedzi

2009-05-11T17:14:57+02:00