3. Badanie statystyczne pełne (całkowite) to badanie, w którym:
a) bezposredniej obserwacji podlega nie mniej ni% 100 jednostek statystycznych ;
b) bezposredniej obserwacji podlegaja wszystkie jednostki statystyczne badanej
zbiorowosci;
c) wartosci badanej cechy wyra%aja sie liczbami całkowitymi;
d) wyznacza sie wszystkie parametry statystyczne dotyczace badanej cechy.
4. W ksiegarni uczelnianej przeprowadzono badanie wydatków na ksia%ki studentów
wybranych losowo sposród kupujacych w danym dniu.
a) przeprowadzono badanie pełne;
b) cecha statystyczna sa wydatki na ksia%ki;
c) jednostka statystyczna jest student, którego poddano badaniu statystycznemu;
d) badana cecha statystyczna jest mierzalna

1

Odpowiedzi

2009-05-11T14:35:21+02:00
Badanie statystyczne pełne (całkowite) czyli, że badane jest 100 % populacji, czyli w pyt. 3 jakby pasuje i odpowiedź A i B; zaś w pyt. 4:
a) nie, ponieważ to nie jest badanie pełne tylko częściowe (losowano ludzi, których badanie ma obejmować);
c) tak, jesnostką statystyczną jest dany student biorący udział w badaniu;