Zmieszano dwie ciecze o gęstościach p¹=1200 kg/m³ i p²=800kg/m³. stosunek objętości tych cieczy : V₁/V₂ = ⅔. Oblicz gęstość tej mieszaniny. Zakładamy, że objętość mieszaniny jest równa sumie objętości obu cieczy przed zmieszaniem.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T10:23:17+01:00
V1/V2=2/3
zmieszano 2 objętości o ς1 z 3 objętościami o ς2, razem 5 objętości
ς=(2*ς1+3*ς2)/5=(2*1200+3*800)/5=960kg/m3
2 1 2