Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T16:50:32+01:00
Jednym z warunków zachowania tożsamości narodu jest jego kultura w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc nauka, literatura, sztuka, obyczaje, kultura materialna. To z niej społeczeństwo czerpie siły do rozwoju wszystkich dziedzin życia narodowego, tworząc charakterystyczne cechy różniące je od innych narodów i chroniące je przed obcymi wpływami, które mogą prowadzić do zatarcia własnej tożsamości. Tę prawdę potwierdziły dzieje naszej Ojczyzny. To dzięki niej dzięki literaturze, sztuce i różnorodnej twórczości rozwijanej przez kolejne polskie pokolenia, naród pomimo wieloletniej niewoli zachował swoją tożsamość narodową. Dlatego też rozpoczęta w listopadzie 1918 r. odbudowa polskiej państwowości napotykająca na znaczne trudności w dziedzinie politycznej i gospodarczej, stosunkowo sprawnie rozwijała się w dziedzinie oświaty i kultury.
5 3 5