1 oblicz wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych.

a) x(3xy - y) - y (x<kwadratowych> -xy +x) dla x = - 1 , y = 1/5

2. zapisz w jak najprostrzej postaci :

a) O ile większy jest obwód kwadratu o boku x + 10 od obwodu prostokąta o bokach x - 1 i x+ 27 .

daje naj!!!!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T16:56:35+01:00
1 oblicz wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych.

a) x(3xy - y) - y (x² -xy +x) dla x = - 1 , y = 1/5
3x²y-xy-yx²+xy²-xy=2x²y-2xy+xy²
2*(-1)²*1/5-2(-1)*1/5+(-1)(1/5)²
=2/5+2/5-1/25=20/25-1/25=19/25

2. zapisz w jak najprostrzej postaci :

a) O ile większy jest obwód kwadratu o boku x + 10 od obwodu prostokąta o bokach x - 1 i x+ 27 .
Obk=4(x+10)=4x+40
Obp=2(x-1)+2(x+27)=2x-2+2x+54=4x+52
wiekszy o jest o 12
2009-11-17T17:08:17+01:00
1.
a) (nie wiem czy jest dobrze) ale mi wyszło , że to 0
2.
a)
obwód kwadratu = x + 10 razy 4 (boki) = x + 40
obwód prostokąta = 1 bok - x minus 1 razy 2 = x minus 2
2 bok - x plus 27 razy 2 = x plus 54
obwód = x - 2 razy x + 52 = x + 52
(x + 52)minus(x + 40)= x +12
:)
2009-11-17T17:15:13+01:00
1.
x(3xy - y) - y (x² -xy +x)
dla x = - 1 , y = 1/5

3x²y-xy -x²y+xy²-xy=
2x²y-2xy+xy²=
2*(-1)²*0,2-2*(-1)*0,2+(-1)*(0,2)²=
2*1*0,2+2*0,2-1*0,04=
0,4+0,4-0,04=0,76

a w postaci ułamka 76/100=19/25
2.zadanie

Obwód kwadratu to suma długości 4 boków po x+10.Zatem:
Ob=4*(x+10)=4x+40

Obwód prostokąta to suma długości 2 boków krótszych i 2 dłuższych.Zatem:

Ob=2*(x-1)+2*(x+27)=2x-2+2x+54=4x+52

Teraz różnica Obwodów:

(4x+52)-(4x+40)=12

Obwód kwadratu jest mniejszy od obwodu prostokąta o 12