Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T16:51:55+01:00
Jednym z najbardziej fascynujących zagadnień dotyczących natury ludzkiej jest, nadal bardzo słabo zbadane, wzajemne oddziaływanie na siebie afektu i poznania – emocjonalnych i racjonalnych sposobów radzenia sobie z otaczającym nas światem.

Afekt jest nie tylko wszechobecnym fenomenem wpływającym na nasze zachowania, ale także bardzo potężnym czynnikiem wywołującym szereg ludzkich reakcji, jednak sfera badań nad nim była dość uboga i do niedawna odrzucana na drugi plan, jako mało interesująca badaczy.

Niniejszy artykuł podsumowuje i łączy dotychczasowe oraz najnowsze podejścia do tego zagadnienia, ostatnie teoretyczne, jak również empiryczne prace, ukazując wzajemne oddziaływanie afektu i poznania.

W szczególności koncentruję się na naszych własnych badaniach nad afektywnymi stanami jako predyktorami specyficznych reakcji w odniesieniu do wielu sądów społecznych, zachowań interpersonalnych, włączywszy w to negocjacje, komunikację werbalną, a także techniki wpływu społecznego.

Główne osiągnięcia i niedociągnięcia tej kwitnącej perspektywy badawczej zostały przedyskutowane, a perspektywa przyszłych psychologicznych badań nad poznawczymi i behawioralnymi konsekwencjami stanów afektywnych jest tutaj rozważana.