Odpowiedzi

2009-11-17T16:53:47+01:00
Z.1 asojacja to proces wiązania się cząsteczek w zespoły cząsteczkowe.
Najczęściej występuje w czystych substancjach, lub mieszaninach np. w wodzie
na asocjację podatne są szczegulnie cząsteczki polarne o budowie, która umorzliwia wytworzenie wiązania wodorowego.
z.2 wiązania wodorowe występują w cząsteczkach: wody, alkocholu i kwasów karboksylowych.
2009-11-17T16:54:22+01:00
1)Asocjacja cząsteczek to zjawisko wiązania pojedynczych cząsteczek związków chemicznych. Twprzą one zespoły cząsteczkowe (mówimy na nie asocjaty).

Asocjacja występuje głownie cieczach i ich mieszaninach.

Przykładem jest woda i np. alkohol metylowy


2) wiązanie wodorowe mamy w wodzie, innym przykladem sa bialka i np ciekły NH3