Staś ma 30 zł,a jego młodszy brat 80% tej kwoty.Razem mają?.
Mają być obliczenia!!!!!

zadanie2.W gospodarstwie pana Nowaka jest 30 owiec,43 krowy,15 królików,30 kur,2 psy.Owce w tym gospodarstwie stanowią?
MAJA BYC OBLICZENIA!!!!

zadanie3.Cenę pewnego towaru obniżono o 20% a następnie podwyższono o 20%.Cena tego towaru to:
MAJĄ BYC OBLICZENIA!!!!

zadanie4. Zamien podane procenty na ulamki:
0,72%
174%

3

Odpowiedzi

2009-11-17T16:53:42+01:00
1.30zł-staś
30zł*80/100=24zł-jego brat
30zł to 24zł=54zł-mają razem
3 4 3
2009-11-17T17:00:21+01:00
Zad.1
30 - 100%
x - 80%
x= 30*80%:100%=24

30+24=54zł ODP. Maja razem 54 zł.
Zad2.
30+43+15+30+2=120

120-100%
30 - x
x= 30*100%:120=3000%:120=20%
ODP. Owce stanowią 20% wszystkich zwierząt
Zad.3
Nie wiem
zad.4
0,72% = 0.0072
174%= 1,74
2009-11-17T17:16:06+01:00
1. 30zl - 80%
x - 100%

80x=3000/80
x= 37,5

30+37,5=67,5

Odp. Chłopcy majją razem 67,50 zł.

2.
30+43+15+30+2=120

120-100%
30- x%

120x=3000/120
x=25

Odp. Owce stanowią 25% gospodarstwa pana Nowaka.


4.

0,72%x100=0,72=⁷²/₁₀₀
174%x100=174= ¹⁷⁴/₁