Musze miec to na jutro prosze pomużcie Oblicz ciśnienie jakie wywiera na podłoże skrzynka o masie 50kg

Jakie ćiśnienie wywiera na półke o wymiarach 60 cm x 20 cm kryształowy wazon o ciężarze 30 N Wazon ma podstawę w kształcie koła o promieniu 6 cm. Wynik podaj w paskalach, hektopaskalach i kilopaskalach xD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T23:24:31+01:00
W zad. 1 brakuje pola powierzchni podstawy skrzynki. Aby obliczyć ciśnienie, trzeba mieć i siłę nacisku, i pole powierzchni, na którą ta siła naciska. Obliczę więc tylko siłę nacisku skrzynki na podłogę.

dane:
masa m = 50 kg
przyśpieszenie ziemskie g = 9,81 m/s²

siła nacisku (równa cięzarowi) F = m * g = 50 * 9,81 = 490,5 N
(jednostka: [F] = kg * m/s² = N)


zad. 2
dane:
cięzar wazonu (tutaj takze siła nacisku) F = 30 N
promień podstawy wazonu r = 6 cm = 0,06 m

szukane:
ciśnienie p = ?

definicja ciśnienia: p = siła nacisku / pole powierzchni = F / A
pole powierzchni koła: A = π * r² = 3,14 * 0,06² = 0,0113 m²

p = 30 / 0,0113 = 2654 Pa = ok. 2650 Pa = 26,5 hPa = 2,65 kPa