Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T17:01:15+01:00
Nierówność trójkąta – twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta, miara jednego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar. W obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0°.
2009-11-17T17:04:18+01:00
A+b>c
b+c>a
a+c>b
wszystkie trzy musza być spełnione a zadania
Zad.Czy można zbudować trójkąt o podanych bokach:
a)1cm,2cm,5cm
b)3cm,4cm,5cm
Rozw
a)
1+2>5
3>5 ponieważ to nieprawda to nie można takiego zbudować
b)3+4>5
4+5>3
3+5>4
prawda można zbudować