Aby rozładowac naelektrowaną metalową kulę, wystarczy ją dotknać w dowolnym punkcie palcem. do rozładowania rury PCV nie wystarczy dotknięcie jej w dowolnym miejscu . Nalezy dokładnie dłonią przetrzeć całą rurę. Wyjasnij tę różnice na postawie znajomości wewnętrznej budowy metalu i izolatora

1

Odpowiedzi

2009-11-17T17:05:53+01:00
Będzie tak, ponieważ metale są przewodnikami i posiadają swobodne elektrony. Ciało ludzkie też jest dobrym przewodnikiem dlatego po dotknięciu ręką elektrony z metalu zostaną odprowadzone przez naszą rękę do ziemi(nastąpi uziemienie).
Rura PCV jest izolatorem i nie posiada swobodnych elektronów, dlatego też należy przetrzeć ją całą ręką żeby ją rozładować.