Odpowiedzi

2009-11-17T17:09:01+01:00
Pole pizzy = π x r²

r = 30:2
r=15

Pp=π x 15²
Pp=225 x π

Pole pizzy z serem=π x r²
Pps=π x 12²
Pps=144π

144π 16
--------- x 100% = (skracasz pi) ------ x 100% = 64%
225π 25

Odp: 64% pizzy jest pokryte serem
2009-11-17T17:22:03+01:00
Pole koła:
P=πr²

Pole całej pizzy:
P=π15²
P= 2,14*225=481,5 pole całej pizzy

Pole środkowej części pizzy:
P=π12²
P=2,14*144=308,16

Rożnica miedzy cała pizza a częścią środkową
481,5 -308,16=173,34

% jaki stanowi cała pizza do jej części środkowej:
481,5*36%=173,34

Odp: 36% pizzy jest pokryta serem.