Odpowiedzi

2009-11-17T17:05:24+01:00
1/2 H = 5 m
g=10m/s2
v=(gh):2
v= (10*5):2
v=50:2
v=25m/s
4 5 4