Odpowiedzi

2009-11-18T02:12:15+01:00
Jestem jedynaczką a moi rodzice dużo pracują. Bardzo mało rozmawiam z mamą a chciała bym więcej ponieważ mam do niej dużo pytań które mnie interesują. Nie mam przyjaciół ponieważ jestem wysoką, chudą, mało zgrabną osobą. Mam dużo pryszczy. Znajomi w klasie mnie nie akceptują ponieważ dużo się uczę. Spowodowane jest to tym że nie mam co robić w domu. Bardzo bym chciała poznać jakąś koleżankę która pomogła by mi rozwiązać moje problemy. Mam problemy z matematyką ale boje się komuś o tym powiedzieć.Podoba mi się jeden chłopak z mojej klasy albo boje się do niego odezwać, że będzie się ze mnie śmiał. Bardzo chcę nauczyć się jeździć na koniach. Mam lęk wysokości. Boje się pająków co nie ułatwia mi życia bo mieszkam na wsi.
Ich bin das einzige Kind und meine Eltern eine Menge Arbeit. Sehr wenig Gespräch mit meiner Mutter und ich wollte mehr von ihr, weil ich eine Menge Fragen, die mich interessieren haben. Ich habe keine Freunde, weil ich groß bin, dünn, sehr schlanke Person. Ich habe eine Menge von Pickeln. Freunde in der Klasse nicht akzeptieren mich, weil ich eine Menge lernen. Dies liegt daran, dass ich nicht tun, was man zu Hause machen. Ich würde gerne einen Kollegen, der mir geholfen, meine Probleme zu lösen wissen. Ich habe Probleme mit Mathematik, aber ich fürchte, jemandem zu sagen.Ich mag ein Junge in meiner Klasse, Bojen oder mit ihm zu sprechen, wird sie mich auslachen. Ich möchte wirklich zu lernen, wie man ein Pferd zu reiten. Ich habe Höhenangst. Bojen sind Spinnen, die nicht leicht sind, weil ich mein Leben auf dem Land leben.