Odpowiedzi

2009-11-17T17:23:01+01:00
Narrator - fikcyjna osoba, która w utworze epickim opowiada o świecie przedstawionym. Może być uczestnikiem zdarzeń, które relacjonuje (czyli przebywać wewnątrz świata przedsatwionego) lub tylko ich obserwatorem (czyli poza obrębem świata przedstawionego). Może posiadać nieograniczoną wiedzę o bohaterach i zdarzeniach(n. wszechwiedzący) lub tylko częściową. Jeśli wiemy, kim jest narrator, możemy go nazwać konkretnym, jeśli nie - abstrakcyjnym.


Narracja - wypowiedź narratora o świecie przedstawionym, jego relacja o zdarzeniach przedstawianych zwykle z dystansu czasowego. W jej skład wchodzą, oprócz opowiadania o zdarzeniach, również opisy i komentarze narratora. jeśli opowiada on w trzeciej osobie, snuje tzw. narrację autorską (zwana też trzecioosobową), gdy zaś mówi w pierwszej osobie, jest to narracja pamiętnikarska (pierwszoosobowa).