Odpowiedzi

2009-11-17T17:18:48+01:00
There are many good and bad sides living alone. The pluses are:
- a lot of place only for you
- you aren't dependent on anyone.
- silence and calm
- you can clear or wash dishes when you want
These are good sides above. But there exists also many bad sides like:
- you don't have who to talk with
- you have to rely only on yourself (all houseworks belong to you)
- you can feel lonely
- it's just very boring
**********************************************
Jest wiele dobrych i złych stron mieszkania samemu. Plusy to:
- dużo miejsca tylko dla Ciebie
- nie jesteś od nikogo zależny
- cisza i spokój
- możesz sprzątać lub zmywać naczynia wtedy kiedy chcesz.
To są dobre strony mieszkania samotnie. Ale istnieje także wiele złych stron, takich jak:
- nie masz z kim porozmawiać
- musisz polegać tylko na sobie (wszystkie prace należą do Ciebie)
- można czuć się samotnie
- jest to bardzo nudne