Odpowiedzi

2011-07-26T21:34:11+02:00

1.\ Na_2SO_3-->2Na^+ + SO_3^2^-\\ 2.\ 2MgS-->2Mg^2^+ + 2S^2^-\\ 3.\ Ba(NO_3)_2-->Ba^2^+ + 2NO_3^-\\ 4.\ 3ZnCl_2-->3Zn^2^+ + 6Cl^-\\ 5.\ NaNO_2-->Na^+ + NO_2^-\\ 6.\ Li_2SO_4-->2Li^+ + SO_4^2^-

 

1. 1 cząsteczka siarczanu (IV) sodu dysocjuje na 2 kationy sodu i anion siarczanowy (IV)

2. 2 cząsteczki siarczku magnezu dysocjują na 2 kationy magnezu i 2 aniony siarczkowe

3. 1 cząsteczka azotan (V) baru dysocjuje na kation baru i 2 aniony azotanowe (V)

4. 3 cząsteczki chlorku cynku dysocjują na 3 kationy cynku i 6 anionów chlorkowych

5. 1 cząsteczka azotanu (III) sodu dysocjuje na kation sodu i anion azotanowy (III)

6. 1 cząsteczka siarczanu (VI) litu dysocjuje na 2 kationy litu i anion siarczanowy (VI)