Odpowiedzi

2009-11-17T17:18:39+01:00
20km/h / 5km= 4km/h
16km/h / 12km= 1,3km/h

średnia prędkość:
(4+1,3)/2= 2,65 km/h

5km/h -- x
20km/h -- 60min

60*5 / 20= 15min


16km -- 60 min
12km -- x min

60*12 / 16= 45min

45min+15min=1h

Odp: rowerzysta jechał godzinę ze średnią prędkością 2,65km/h

;)

19 2 19
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T17:19:15+01:00
S-droga
t-czas
v-prędkość
s=t*v
t=s/v
t1=5/20=0,25h
t2=12/16=0,75h
t=t1+t2=0,75+0,75=1h
s=s1+s2
s=5+12=17km
v=s/t
v=17/1=17km/h
Czas to 1godzina, a prędkość średnia 17km/h
<lol jak z prędkości 20km/h i 16km/h może wyjść 2,65km/h?>
26 4 26
2009-11-17T17:24:37+01:00
V=s/t
V- prędkość
s - droga
t - czas
V=s/t / *t
V*t=s / : V
t = s/V
s1 = 5km
V1= 20km/h
t = 5 : 20
t= 0,25h
t = 15minut = 900s
s2=12km
V2=16km/h
t= 12:16
t=0,75km/h
t= 45minut = 2700s
Łączny czas: t = 45minut+15minut = 60min= 1h = 3600s

V=s/t
s= 12km + 5km = 17km = 17000m
t = 3600s
V= 17000m : 3600s
V = 4,722 m/s
V = 17 km/h
11 3 11