^ zastepuje pierwiastek a 3^ to pierwiastek trzeciego stopnia
Zadanie1
a) ^54
^45
3^40
^32+ ^18
b) ^250
^288
^242
3^96
3^243
^72- ^50
c) ^200
^108
^810
3^135
3^192
3^24+ 3^250

PS. prosiłbym również o to, abyście powiedzieli skąd się co wzięło...

2

Odpowiedzi

2009-11-17T17:33:45+01:00
Zadanie1
a) ³√54=³√(27*2)=3³√2 bo ³√27=3
³√45=³√
3³√40=3³√(8*5)=6³√5
³√32+ ³√18=³√(8*4)+³√18=2³√4+³√18
b) ³√250=³√(125*2)=5³√2
³√288=³√(8*36)=2³√36
³√242=³√
3³√96=3³√(8*12)=6³√12
3³√243=3³√(27*9)=9³√9
³√72-³√50=³√(8*7)-³√50=2³√7-³√50
c) ³√200=³√(8*25)=2³√25
³√108=³√(27*4)=3³√4
³√810=³√(27*30)=3³√30
3³√135=3³√(27*5)=9³√5
3³√192=3³√(64*3)=12³√3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T19:30:17+01:00
A) √54 = √6*√9= 3√6
√45 = √9*√5 = 3√5
∛40 = ∛8*∛5 = 2∛5
√32+ √18 = √4*√4*√2+√2*√9 = 2*2*√2+3√2 = 4√2+3√2 = 7√2

b) √250 = √25*√10= 5√10
√288 = √2*√144 = 12√2
√242 = √2*√121=11√2
∛96 = ∛8*∛12 = 2∛12
∛243 = ∛27*∛9 = 3∛9
√72- √50 = √36*√2-√25*√2 = 6√2-5√2 = √2

c) √200 = √2*√100 = 10√2
√108 = √36 * √3 = 6√3
√810 = √81*√10 = 9√10
∛135 = ∛27*∛5 = 3∛5
∛192 = ∛64*∛3 = 4∛3
∛24+ ∛250 = ∛8*∛3 + ∛125*∛2 = 2∛3+5∛2