Odpowiedzi

2009-11-17T17:18:32+01:00
Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy w religii katolickiej, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny, znanej i kultywowanej w katolicyzmie od czasów średniowiecznych, przechodzącej liczne przeobrażenia; obdarzonej przez wielu wiernych szczególną czcią i wiązanej z licznymi objawieniami.

Słowo „różaniec” utożsamiane jest również z charakterystycznym sznurem modlitewnym używanym do odliczania liczby powtórzeń kolejnych części modlitwy, którego prawidłową nazwą jest koronka (różaniec odmawiany jest na koronce). Obecna forma samego sznura modlitewnego ewoluowała wraz z modlitwą. Najbardziej innowacyjne formy przyjmują postać pierścieni z koralikami oraz kart modlitewnych.

Kolejne znaczenie tego słowa dotyczy potocznego określenia nabożeństwa różańcowego opierającego się głównie o modlitwę różańcową.
Część pierwsza — tajemnice radosne

* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
* Narodzenie Jezusa
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni
* Odnalezienie Jezusa w świątyni
2009-11-17T18:51:48+01:00
Czesc I radosna
1zwiastowanie nmp
2nawiedzenie sw elzbiety
3narodzenie pana jezusa
4ofiarowanie PANA JEZUSA W SWIATYNIA
5znalezienie panz jezusa w swiatyni
2009-11-17T20:18:40+01:00
-Część Radosna
-Odmawiana w poniedziałek i sobotę

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa