Zad. 1/86 matematyka z plusem kl.1 gim.

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.

a) Jaki procent uczniów należących do klubów stanowią dziewczynki ?
b) W zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu NIE brało udziału w zawodach ?
c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach ?
d) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole ? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt ?
e) Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy ?


Jeśli zależy Wam na punktach to napiszcie wszystko. Jeśli chcecie mi pomóc to napiszcie to co wiecie np. tylko kilka przykładów. Dzięki z góry. To na jutro! ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T17:29:52+01:00
A) 24/(24+36) * 100% = 40%

Odp: Dziewczynki stanowią 40% członków klubu.

b) (100%-37,5%) * 24 = 62,5% * 24 = 625/1000 * 24 = 15

Odp: W zawodach nie brało udziału 15 dziewcząt z klubu.

c)
85% * (24+36) = 85/100 * 60 = 51
17% - 51
100% - x
x = 100% * 51 / 17% = 300

Odp: W zawodach brało udział 300 osób.

d)
x - ilość dziewcząt
y - ilość chłopców

10%x = 24
1/10x = 24
x = 240

20%y = 36
y = 180

240 + 180 = 420

240/420 * 100% = ok. 57,14%

180/420 * 100% = ok. 42,86%
57,14% - 42,86% = 14,28%

Odp: W szkole jest 420 uczniów, jest o 14,28% więcej dziewcząt.

e)
100% - 60
x - 84
x = 84 * 100% / 60 = 140%

140% - 100% = 40%

Odp: Wzrosła o 40%.
82 4 82
2009-11-17T17:36:01+01:00
A) 60----100%
24---- X%
X=(24*100):60 = 40%
Odp.: Dziewczynki stanowią 40 % uczniów należących do klubu.

b) 24-----100%
X------37,5%
X=(24*37,5):100 = 9 24-9=15
Odp.: W zawodach nie brało udziału 15 dziewczynek.

c) 60-------100%
X--------85%
X=(60*85):100=51

51--------17%
X -------- 100%
X=(51*100):17=300
Odp.: W zawodach startowało 300 uczniów.

d) 24-----10%
X1-----100%
X1=(24*100):10=240

36-----20%
X2-----100%
X2=(36*100):20=180
X1+X2=420
Odp.: W szkole jest 420 uczniów.
240----100%
180----X
X=(180*100):240=75% 100%-75%=25%
Odp.: W szkole jest o 25% mniej chłopców niż dziewcząt.

e) 60------100%
84------X
X=(84*100):60=140%
140%-100%=40%
Odp.: Po zawodach liczba członków Tęczy wzrosła o 40%.
40 3 40