1.Egzamin pisemny miał 1,5 godziny.65% zdających oddało swoje prace przed czasem , a pozostałe 91 osób pisało egzamin przez 90 minut. Ile osób przystąpiło do tego egzaminu ?

2.liczba o 120 % większa od a jest równa 88.

Proszę podać sposób rozwiązania !!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-17T17:21:50+01:00
1) x- całość
65%x + 91 = x
0.65x - x = -91
-0.35x = -91 // : -0.35
x = 260

2)
120% a =88
1.2a=88 //: 1.2
a = 73.(3)
2009-11-17T17:23:28+01:00
65% × x = 91
x = 91 : 13/20
x = 91 × 20/13
x = 140

Do wgzaminu przystąpiło 140 osób.2009-11-17T17:24:12+01:00
100 % - 65 % = 35 % - pisało egzamin przez 90 min
35 % = 91
100 % = x
x = 100 razy 91/35 = 260 - tyle osób pisało egzamin
zad 2
100 % + 120 % = 240 % = 88
240 % = 88
100 % = a
a = 100 razy 88/240 = 36,67