Odpowiedzi

Jest to deltoid (w załączniku).
|AD|=|CD| , |AB|=|BC|

|AD|²=3²+2²=9+4=13
|AD|=√13

|AB|²=3²+6²=9+36=45
|AB|=3√5

Ob=2(3√5+√13)
23 4 23