Porównaj ustrój republikańskiego Rzymu z demokracją Ateńską. Wypisz różnice i podobieństwa.

Napisz dlaczego w Rzymi wybierano dwóch, a nie 1 konsula.

Zadania i uprawnienia:
-KOMICJA CENTURIALNE:..............
-KOMICJA TRYBUSOWE:...................
-TRYBUN LUDOWY:.......................

1

Odpowiedzi

2011-01-12T23:27:51+01:00

Ustrój republiki - władzę, którą najpierw sprawował król, dzierżyło 2 konsulów. wypracowano tam zgodę stanów /concordia ordinum/, ponieważ możemy tam znaleźć elementy władzy arystokracji -senat, ludu -zgromadzenie i jak już napisałam jednostki -konsul.

Formalnie najwyższą władzę ma lud, chociaż w praktyce jest to senat, można powiedzieć organ doradczy.

Demokracja ateńska- jej początek to reformy Klejstenesa, który przyznał prawa polityczne ostatniej grupie społecznej, która była w stanie wyekwipować się na wojnę (tzw thetes). Wybitny mąż stanu - Perykles kontynuował to, przyznał biedniejszym obywatelom wynagrodzenie za pełnione urzędy.

 

Ludność rzymska obawiała się powrotu tyranii, miała złe odczucia w stosunku do monarchii. Ludzie nie chcieli by władza spoczywała w rękach jednostki. Drugi powód - konsul był dowódcą wojskowym, gdy jeden przebywał na wojnie, drugi był w Rzymie.

 

comitia centuriata- wszyscy obywatele biorą udział, polityka zagraniczna, decydowanie o wojnie i pokoju, w szczególnych przypadkach kompetencje sądownicze.

comitia tributa- zwoływał konsul, pretor lub edyl kurulny. Zasadniecze zadanie to stanowienie prawa. Głosowano tam wg podziału na tribus (czyli gminy)

trybun ludowy- urzędnik plebejski, zwoływał conciulium plebis (zg plebejuszy), zazwyczaj było ich 10, byli nietykalni, posiadali prawo wetowania ustaw innych komicji, wybierany przez concilium plebis.

1 5 1