1)zapisz zadania w postaci równań.dla każdego z równań podaj dwie pary liczb spełniające te równanie.
a)liczba x jest o 3 większa od liczby y
b)trzecia czesc lioczby y jest o 5 mniejsza od połowy liczby z
c)liczba o 10 wieksza od x jest równa liczbie o 7 mniejszej od y
d)liczba o 1 wieksza od t stanowi jednom piatom liczby x

2

Odpowiedzi

2009-11-17T17:29:19+01:00
1)x=y+3;;;;;x=5 to y=2;;;x=6 to y=3
2)⅓y=½z-5;;;;;;y=12;z=18;;;;;y=15;z=20
3)x+10=y-7;;;;;;x=1;y=18;;;;;x=5;y=22
4)t+1=1/5x;;;;;t=4;x=25;;;t=9;x=50
2009-11-17T17:40:39+01:00
A) y= x + 3
np.
1) y=7 ; x=4 ,bo 7= 4 + 3
2) y=-5 ; x= -8 ,bo -5= - 8 + 3


b) ⅓ y + 5=½ z
np. 1)y=21; z=24 ,bo ⅓ 21 + 5= ½ 24
2)y=12 ;z=18 ,bo ⅓ 12 + 5=½18


c)liczba o 10 wieksza od x jest równa liczbie o 7 mniejszej od y
x+10=y-7
np.
1) x=2 ; y=19 ,bo 2+10=19-7
2)x= -1; y=16 ,bo -1 + 10=16 - 7


d) liczba o 1 wieksza od t stanowi jednom piatom liczby x

t+1=0,20x
np.
1) t=0,2 ; x=6 .bo 0,2 + 1 = 0,2 * 6
2) t=2,2 ; x=16 ,bo 2,2 + 1 = 0,2 * 16