Proszę wyznaczyć bezwzględny współczynnik załamania materiału z którego wykonano cienką soczewkę skupiającą o promieniach krzywizn: r₁=0.8f, r₂=0.6f. (odp. n=1.34) .


prosze o podanie i napisanie wzorów z których kozystasz w roziazaniu i ich odpowiednie przekształcenie.

1

Odpowiedzi

2009-05-11T19:30:43+02:00
Korzystamy ze wzoru szlifierzy soczewek :

1/f = [( N₁/N₂) -1] x [(1/R₁) + (1/R₂)]

Gdzie:

f - ogniskowa soczewka
N₁ - Szukana dana (współczynnik załamania materiału)
N₂ - Współczynnik załamania otozaczjącego materiału (Dla nas najlepiej wybrac powietrzne ponieważ dladla powietrza N = 1)
R₁, R₂ - odpowiednio promienie krzywizn soczewki

1/f = [ (N₁ - 1) / 1 ] x [ 1/0.6f + 1/0.8f ]
1/f = [ N₁ - 1 ] x [ (0.6f + 0.8f) / 0.6f x 0.8f]

Przenosimy krzywizny na drugą stronę i mnożymy przez odwrotnośc zatem...

(0.6f x 0.8f) / 1.4f x f = N₁ - 1
(0.48f²) / 1.4f² = N₁ - 1

Ponieważ mamy f² w liczniku w mianowniku więc możemy je skrócic...

(0.48 / 1.4) + 1 = N₁
N = 1.34

Pozdrawiam :)