W okresie tzw. odwilży po śmierci J.Stalina z terytoriów ZSRR w ramach tzw. repatriacji do kraju powracało wielu Polaków z 1,5 miliona wcześniej zesłanych do łagrów.Oficjalne dane obejmujące lata 1955-57 określały liczbę powracających na:

a.blisko 100 tysięcy
b.około 230 tysięcy
c.ponad 350 tysięcy
d.blisko pół miliona

Bardzo proszę o podanie poprawnej bądź poprawnych odpowiedzi ;)

2

Odpowiedzi

2009-11-17T17:32:09+01:00
2009-11-17T18:09:24+01:00