Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T17:37:30+01:00
Właściwości:
- fizyczne
*stan skupienia stały
*biała
*krystaliczna
*słodka
*bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie
*odczyn obojętny
*temperatura topnienia 140°C
*nierozpuszczalna w etanolu.
- chemiczne
*palna
*reaguje z wodorotlenkiem miedzi dając związek kompleksowy (barwa lazurowa)
*posiada właściwości redukujące (ulega reakcji dla cukrów redukujących).
CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2Cu(OH)2 → CH2OH-(CHOH)4-COOH + Cu2O + 2H2O

Wodorotlenek miedzi(II) (barwa niebieska) pod wpływem glukozy rozkłada się do czerwonego tlenku miedzi (I).

Zastosowanie:
-w medycynie: m.in. jako środek wzmacniający serce, w schorzeniach wątroby, do konserwowania krwi
-przemysł spożywczy: wyroby cukiernicze
-przemysł włókienniczy: m.in. barwienie skór.

Występowanie: owoce (szczególnie winogrona), miód (jest bardziej charakterystyczny dla fruktozy).

Glukoza (w przeciwieństwie do fruktozy) odbarwia wodę bromową w obecności kwaśnego węglanu sodu.