Oblicz, jaki procent ludności Ziemi jest stale niedożywionych i głodujących, jeśli jest ich ogółem około 1,3 mld.

Wyjaśnij, dlaczego kraje, w których występuje problem głodu, najczęściej nie importują żywności.

Zaproponuj trzy sposoby rozwiązania problemu głodu na Ziemi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:24:36+01:00
100% - 6,45 mld liczba mieszkańców świata
x % - 1,3 mld liczba osób głodujących
x = ok. 20,2%

Kraje w których występuj problem głodu nie imporują żywności między innymi dlatego że nie są w stanie nawet zapewić wystarczającą ilość produktów aby wyżywić swój kraj

Możliwości likwidacji głodu na świecie:
-postęp technologiczny dzięki któremu unowocześnione zostaną procesy
rodukcji żywności , ochrony roślin czy systemy nawadniania pól
-lepsza polityka państwa (np. współpraca z i nnymi krajami w zamian za pomoc)
-oszczędzanie wody i jedzenia