Odpowiedzi

2009-11-17T17:36:08+01:00
Odpowiedzialność to gotowość do odpowiadania przed sobą lub innymi (odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, sądowa), czyli do ponoszenia konsekwencji podjętych działań celowych lub przypadkowych.
Pojęcie odpowiedzialności najczęściej łączy się z obowiązkiem wynagrodzenia wyrządzonej komuś przykrości czy straty.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:09:38+01:00
Odpowiedzialność- Pełna gotowość do ponoszenia za różnego rodzaju przestępstwa konsekwencji. Musimy być w pełni świadomi swoich czynów i słów, ponieważ możemy zostać za nie ukarani. Moralna odpowiedzialność wynika z powszechnie uznawanych norm oraz wartości jakie zostały przyjęte w danym społeczeństwie.