Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a) Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b) W międzyszkolnych zadowach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5 wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zadowach?
d) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?
e) Po sukcesie na zawodach liczka członków klubu wzrosła o 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?


Szybciutko jak mozna.. ;)

2

Odpowiedzi

2009-11-17T17:36:15+01:00
A.24/60*100%=40%
b.24 to 100%
37,5%*24=9
24-9=15
c.85%*60=51
17/100x=51
x=51*100/17=300
d.10/100x=24
x=24*100/10=240
20/100x=36
x=36*100/20=180
240+180=420
240-180=60
60/240*100%=25%
więcej o tyle chlopcow
e.24+60=84
24/60*100%=40%
2009-11-17T17:51:56+01:00
A)wszyscy w klubie to 60 osob, więc 24/60*100%=40%
b)dziewczyn jest 24, więc
24-->100%
x-->37,5%
x=(24*37,5%)/100%=9
24-9=15
c)85%*60=51
17%-->51cczlonkow
100%-->x czlonkow
x=(51*100%)/17%=300
d)
100% --> x
10% --> 24
x= 240

100% --> x
20%-->36

x*36*100/:20
x=180

240+180 = 420
e)
60 --> 100%
84 --> x %
x*84*100/:60
x=140

140-100 = 40