Prosze napiszcie

20 pytań i odpowiedzi związanych z prehistorią lub nowożytnośnią
mogą one być bardzo krótki nie które bardzo łatwe a nie które trochę trudniejsze jak nie to chociaż 10 prehistoria i 10 nowożytność i odpowiedzi
plis;(

Z góry bardzo dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T20:34:09+01:00
1.Gdzie pojawiła się pierwsza istota człowiekowata?
W południowo-wschodniej Afryce
2.Jak nazywała się pierwsza istota człowiekowata?
Australopitek.
3.Kto jako pierwszy wytworzył pierwsze narzędzia?
Człowiek zręczny.
4.Co oznacza z łaciny homo erectus?
Człowiek wyprostowany
5.Co oznacza z łaciny homo sapiens sapiens?
Człowiek rozumny współczesny.
6.Ile lat przed naszą erą pojawił się człowiek rozumny współczesny?
100 tysięcy lat temu przed naszą erą.
7.Kiedy rozpoczęła się rewolucja neolityczna?
10 000 lat przed naszą erą
8.Jaka przemiana nastąpiła podczas rewolucji neolitycznej w dziejach człowieka?
Przejście od gospodarki myśliwsko-zbierackiej do gospodarki wytwórczej.
9.Jaka nastąpiła epoka po epoce brązu?
Epoka żelaza.
10.Gdzie pojawili się pierwsi rolnicy Europie?
Na terenie półwyspu Bałkańskiego

1.W którym roku Kolumb odkrył Amerykę?
1492 roku
2.Kto jako pierwszy opłynął kulę Ziemską?
Ferdynand Magellan
3.Kto był pierwszym królem Polski?
Bolesław Chrobry
4. Jakie wydarzenie miało miejsce w 1410 rok?
Bitwa pod Grunwaldem
5.Który z władców polskich przyjął Hołd Pruski w 1525 roku?
Zygmunt Stary.
6.Kto w 1374 roku nadał przywilej Koszycki?
Ludwik Węgierski
7.W którym roku nastąpił Potop szwedzki?
w 1655 roku
8.Kto stworzył teorię trójpodziału władzy?
Monteskiusz
9.Jakie państwa w 1793 roku dokonały II rozbioru Polski?
Prusy i Rosja
10.Podaj dokładną datę rozpoczęcia powstania listopadowego.
29 listopad 1830 roku

5.