Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T17:45:52+01:00
X²+y²+4x-6y-221=0
x²+4x+y²-6y-221=0
(x+2)²-4+(y-3)²-9-221=0
(x+2)²+(y-3)²=221+9+4
(x+2)²+(y-3)²=234
(x-x₁)²+(y-y₁)²=r²
S=(-2;3)
13 3 13
2009-11-17T17:48:08+01:00
X²+y²+4x-6y-221=0doprowadzamy do równania okręgu:(x-a)²+(y-b)²=r²gdzie a i b to współrzędne środka okręgu
x²+4x+4+y²-6y+9-4-9-221=0
(x+2)²+(y-3)²=234
a=-2;b=3 więc środek okręgu ma współrzędne(-2,3)
9 3 9