Głównym składnikiem gazu ziemskiego jest metan.W wyniku spalania jednego metra szejścienego metanu powstaje 1 m szejscienny dwutlenku węgla i 1,5kg pary wodnej> oblicz masę i obientosc tlenu potrzebną do spalenia 1 metra szejsciennego metanu

1

Odpowiedzi

2009-11-17T18:05:49+01:00
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 1m³ = 1000dm³

2mole O2 - 1 mol CH4 zatem:

2 * 22,4 dm³ - 22,4 dm³ CH4

x dm³ - 1000dm³

x = 2000 dm³= 2m³

Mase tlenu mozna obliczyc ze wzoru na gestosc tlen ktora wynosi 1,43g/dm³
q=m/v przeksztalcamy i otrzymujemy → m= q*V= 1,43g/dm³ * 2000dm³ = 2860g

Odp:Do spalenia 1m³ metanu (1000dm³) potrzeba 2m³ tlenu (2000 dm³) o masie 2860 g.
1 5 1