1. Zrzeczenie się przez panującego władzy i przysługujących mu uprawnień to:

a. detronizacja
b. demonopolizacja
c. abdykacja
d. denominacja

2. Akt zatwierdzenia umowy międzynarodowej przez parlament to:

a. sekularyzacja
b. ratyfikacja
c. denazyfikacja
d. legalizacja

3. Bazyli i Pelagia to bohaterowie:

a. filmu "Niewinni czarodzieje"
b. powieści "Wierna rzeka"
c. XVI Księgi komiksu "Tytus, Romek i Atomek"
d. serialu "Dom"

4. W okresie tzw. odwilży po śmierci J. Stalina z terytoriów ZSRR w ramach tzw. repatriacji do kraju powracało wielu Polaków z 1,5 miliona wcześniej zesłanych do łagrów. Oficjalne dane obejmujące lata 1955-1957 określały liczbę powracających na:

a. blisko 100 tysięcy
b. około 230 tysięcy
c. ponad 350 tysięcy
d. blisko pół miliona

Proszę o dobre odpowiedzi

3

Odpowiedzi

2009-11-17T17:44:05+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T17:54:17+01:00
1. Zrzeczenie się przez panującego władzy i przysługujących mu uprawnień to:
c. abdykacja

2. Akt zatwierdzenia umowy międzynarodowej przez parlament to:
b. ratyfikacja

3. Bazyli i Pelagia to bohaterowie:
a. filmu "Niewinni czarodzieje"

4. W okresie tzw. odwilży po śmierci J. Stalina z terytoriów ZSRR w ramach tzw. repatriacji do kraju powracało wielu Polaków z 1,5 miliona wcześniej zesłanych do łagrów. Oficjalne dane obejmujące lata 1955-1957 określały liczbę powracających na:
b. około 230 tysięcy