Odpowiedzi

  • 0203
  • Początkujący
2009-11-17T18:16:14+01:00
Polski
Maria Curie – Skłodowska przyszła na świat dnia 7 XI 1867 w Warszawie przy ulicy Freta 16. Była najmłodszym dzieckiem Władysława Skłodowskiego który pracował w Warszawie w gimnazjach pełniąc funkcje nauczyciela matematyki oraz fizyki oraz Marii Bronisławy Boguckiej przełożonej pensji dla dziewczyn przy ulicy Freta 16 w Warszawie. Prócz Marii w rodzinie dorastało jeszcze jej rodzeństwo: Zofia która zmarła podczas epidemii Tyfusu w roku 1876 mając 14 lat, Józef który w późniejszym czasie został doktorem medycyny oraz ordynatorem szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, Bronisława - z czasem doktora medycyny i długoletnią kierowniczkę założonego wspólnie z mężem, doktorem Kazimierzem Dłuskim, sanatorium dla gruźlików w Zakopanym.

Po ukończeniu gimnazjum uczyła się przez pewien czas samodzielnie, po czym wyjechała na studia do Paryża – które umożliwiła Marii jej siostra Bronisława. Uzyskała tam licencjat nauk fizycznych i matematycznych. Gdy ukończyła studia wróciła do kraju, jednak po kilku miesiącach, nie mogąc pracować naukowo wróciła do Paryża. Tam też poznała Piotra Curie młodego profesora fizyki w Szkole Przemysłowej Fizyki i Chemii w Paryżu. W 1895 roku zawarli związek małżeński. Odtąd pracowali razem. Dwa lata po ślubie przyszła na świat ich pierwsza córka – Irena, późniejsza laureatka Nagrody Nobla.

Jesienią 1897 r. Maria Curie-Skłodowska rozpoczyna pracę doświadczalną, która ma być jej pracą doktorską. Tematem jest zbadanie, niewidzialnych dotąd promieni, wysyłanych przez sole pierwiastka – uranu. Jej mąż zainteresowany przypuszczeniami żony że istnieje jeszcze jeden nie odkryty dotąd pierwiastek porzuca swoje prace nad kryształami i pomaga żonie szukać nie odkrytego pierwiastka. Mając za sobą ciężką 3-letnią pracę w bardzo ciężkich warunkach laboratoryjnych(Maria i Piotr pracowali w nieocieplanej stodole przekształconej w laboratorium) udało im się odkryć nowy pierwiastek 400 razy silniejszy od tlenku uranu. W lipcu 1898 ogłaszają odkrycie pierwiastka chemicznego. Został on nazwany polonem – na cześć Polski – ojczystego kraju Marii Curie-Skłodowskiej. W tym wydarzeniu widać patriotyzm naszej rodaczki oraz oddanie ojczyźnie.
angielski

Mary Curie has come on world of day in warsaw at street 7 XI 1867 – 16 Skłodowska Freta. There was youngest child work in warsaw in high schools which (who) fulfilling function teacher mathematics Władysława Skłodowskiego and physics flies and for girls at street in warsaw mary rearranged (translate) salary 16 Bronisławy Boguckiej Freta. Sibling grew except mary in family else sophia late (deceased) which (who) have lat (summer; year) during epidemic of typhoid in year 1876 14, joseph which (who) become (stay) in after years doctor of medicine and has come in warsaw hospital jesus ordynatorem Dzieciątka, bronislav in course of time of doctor of medicine - and with husband long-term manageress set up (betted; founded) commonly, doctor Kazimierzem Dłuskim, sanatorium for in zakopane gruźlików. It learned some after termination of high school by time (sometimes) independently, then on studios (studies) for paris leave – which (who) enable mary she (its; her; it) sister bronislav. There it has gotten bachelor's degree of physical science and mathematical. When studios (studies) return to country finish (finish), however, for (after) several months, can not work return to paris scientifically. There it has learned peter in industrial school of physics too young professor physics Curie and in paris chemistry. They have included (have reached; have made) conjugal relationship (association) in 1895 year. Since then they worked case (together; time). Two flies after marriage on their worlds of first daughter has come – irena, later (late) laureate of nobel prize. Mary starts experimental work fall 1897 Curie-Skłodowska, which (who) has to be dsc. thesis . Researching is theme, invisible radii (rays) until now, by salts of radicals sent – uranium. Husband interested (concerned) assumptions of wives that one over crystals radical exist else not discovered until now quit work and it helps to search discovered radical wife not. In very heavy laboratory conditions following by heavy 3 -years old work ( mary and cases (together; times) worked imitate (manage) to discover in unwarmed in (to) laboratory strongest than oxide of uranium peter new radical 400 transformed ) memorial < they (their) > stodole. They declare discovery of chemical radical in july 1898. He (it) has been called on honor (worship) – polish < poland > – native country mary polonem Curie-Skłodowskiej. Shows patriotism our in this event rodaczki and homeland devoted < allegiance >.
1 5 1
2009-11-17T20:29:07+01:00
Maria Skłodowska-Curie (born 7 november 1867 in warsaw, died.July 4 1934 in Passy)-physicist and chemist of Polish nationality. Polish and French citizen, hant spent most on his life in France, where he also developed his research career.
4 3 4