Proton po przejściu w próżni różnicy potencjałów U = 500 V wpada w jednorodne pole magnetyczne, prostopadłe do linii tego pola i zatacza okręg o promieniu r = 0,2 m. Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego. Prosze o wszystkie obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T18:11:52+01:00
U=500V
r=0,2m
B=?
Najpierw obliczamy predkosc jaka uzyskal proton porownujemy prace po przejsciu potencjalu z energia kinetyczna
q*U=mV²/2
V=√2qU/m=√2*1,6*10⁻¹⁹*500/1,67*10⁻²⁷=40*10⁻⁸/1,67*10⁻²⁷=23,95*10⁻¹⁹m/s
i porownujemy sile w polu magnetycznym z sila dosrodkowa
qVB=mV²/r
B=mV/rq
B=1,67*10⁻²⁷*23,95*10⁻¹⁹/0,2*1,6*10⁻¹⁹=1,2*10⁻¹7T
28 3 28