Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:07:05+01:00
Α+β+γ=180°
β=3α
γ=α+30°

α+3α+α+30°=180°
5α=150° /:5
α=30°
β=3*30°=90°
γ=30°+30°=60°

jest to trójkąt prostokątny, w którym długość przeciwprostokątnej jest dwukrotnością krótszej przyprostokątnej
11 4 11
2009-11-17T18:07:41+01:00
W pewnym trójkącie kąt β ma miarę trzy razy większą niż kąt α, a kąt γ ma miarę o 30 większą niż kąt α. Oblicz miary kątów tego trójkąta. określ jaki to trójkąt.

b=3*a
y=30+a


3a+30+a+a=180
5a+30=180
5a=180-30
5a=150/5
a=30


b=3*30=90
y=30+30=60
trójkąt prostokątny
4 2 4
2009-11-17T18:11:36+01:00
Α + β + γ = 180⁰

α =

β = 3 × β

γ = 30⁰ + α

α + 3α + α + 30°= 180°

5α =150° ÷ 5
α=30°
β=3 × 30°=90°
γ=30°+30°=60


Jest to Δ prostokątny ponieważ kąt β = 90⁰ .


chyba dobrze x D
4 2 4