Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-11T18:46:27+02:00
Zagrożenia biologiczne dla zdrowia są związane z narażeniem na działanie bakterii, wirusów, grzybów oraz na działanie innych mikroorganizmów i toksyn. Mikroorganizmy te występują powszechnie w przyrodzie i stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

UE dąży do zagwarantowania wysokich standardów w zakresie ochrony zdrowia i do zmniejszenia do minimum ryzyka oddziaływania potencjalnie szkodliwych czynników biologicznych. W tym celu UE:

• prowadzi skoordynowaną i wszechstronną politykę dotyczącą higieny żywności, aby zapewnić bezpieczeństwo biologiczne żywności
• podejmuje skoordynowane działania w odpowiedzi na zagrożenia spowodowane chorobami zakaźnymi. Usprawnia przekazywanie informacji między państwami członkowskimi UE a Komisją Europejską, wykorzystując narzędzia informatyczne służące wczesnemu ostrzeganiu i reagowaniu
1 5 1