Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich,w którym zawarto sformułowanie ,,...wyciągamy do was ręce oraz udzielamy przebaczenia i prosimy o wybaczenie..." zostało wydane:

a.z okazji wyboru Josepha Ratzingera na papieża Benedykta 16
b.beatyfikacji papieża Piusa 10
c.pierwszej wizyty Jana Pawła 2
d.spotkania premierów Polski i Niemiec w Krzyżowej

Bardzo,bardzo proszę podanie dobrej bądź dobrych odpowiedzi może zdarzyć się również tak że żadna odpowiedź nie jest dobra

2

Odpowiedzi

2009-11-17T18:05:07+01:00
2009-11-17T18:07:12+01:00
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Orędzie napisał to Stefan Wyszyński kiedy spotykał się z biskupem Niemieckim, spotkało się to z ogromnym zdenerwowaniem ze strony księży Polskich.