Określ nazwy procesów, dzięki którym zachodzą przedstawione poniżej zjawiska. Uzasadnij swoją odpowiedź.
a) Woda ze zbiornika słodkowodnego napływa do komórki pierwotniaka żyjącego w tej wodzie.
b) Dwutlenek węgla z krwi przenika do pęcherzyków płucnych.
c) Komórki korzeni rośliny, mającej wysokie stężenie jonów magnezu, pobierają te jony z roztworu glebowego, w którym ich stężenie jest niższe.


bardzo pilne... ;<

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T11:47:33+01:00
A) osmoza- transport rozpuszczalnika(wody) przez błony półprzepuszczalne(w tym przypadku błonę okrywającą pierwotniaka) rozdzielających dwa roztwory o różnym stężeniu. Osmoza zachodzi spontanicznie z roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o stężeniu wyższym( czyli ze środowiska zewnętrznego do wnętrza komórki pierwotniaka)

b)dyfuzja prosta-proces samorzutnego przemieszczania się cząsteczek,przyczyną jest różnica stężeń .Zachodzi w kierunku -ze środowiska o stężeniu wyższym do środowiska o stężeniu niższym. W przypadku dwutlenku węgla,jego stężenie jest wysokie we krwi natomiast w pęcherzykach płucnych niższe,więc gaz ten samorzutnie przenika z krwi do pęcherzyków płucnych,bez nakładu energii.

c)transport aktywny-jest to rodzaj przenikania przez błony półprzepuszczalne( w tym przypadku przez błony komórkowe komórek korzenia),który zachodzi z udziałem mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych ze środowiska o mniejszym stężeniu(w tym przypadku z gleby) do środowiska o stężeniu wyższym(do wnętrza komórek korzenia). Transport ten zachodzi wbrew gradientowi(różnicy) stężeń i wymaga nakładu energii.

3 3 3