Zad 1 .
Przeanalizuj i zinterpretuj ostatnie zdanie wiersza.( Tren V ). Wymień środki poetyckie, których użył poeta, wyjaśnij znaczenie zwrotu skierowanego do Persefony.


zad 2.
Zbadaj, jak zostało opisane małe drzewko oliwne. W tym celu wynotuj określające je epitety i czasowniki.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T18:17:51+01:00
Tren V ma charakter porównania homeryckiego- to porównanie bardzo rozbudowane, w którym człon określający szeroko się rozrasta.

Zmarła osoba porównana do oliwki. Oliwka symbolizuje:
- błogosławieństwo
- siłę
- energię
- bogactwo
- wolność
1 5 1