Zad 4.
Przygotowano oferte sprzedaży gruntów. Uporządkuj listę ofert według wielkści pól powierzchni gruntów, od powierzchni najmniejszej do największej.
1.24ha 0.45km Kwadratowych 13.5 ha 535a 0.58km Kwadratowych 90m Kwadratowych
zad 5.
na działce o powierzchni 12 arów ogród zajmuje 80% jej obszaru.
1/40(jedna czterdziesta) - chodnik, a resztę- dom
ile metrów Kwadratowych zajmuje dom.?zad.6.
Pan stanisław ma gospodarstwo agroturystyczne: siedlisko zajmuje powierzchnię 15arów , las 11 ha oraz łąki 80 000m Kwadratowych .
Ile hektarów ma łączna powierzchnia gospodaestwa.?

2

Odpowiedzi

2009-11-17T18:20:40+01:00
Zad.5
80% =0,8
12 * 0,8=9,6a - tyle zajmuje ogród

12* 1/40 =12/40=6/20=3/10=0,3 tyle zajmuje chodnik

12-(9,6+0,3)= 12 - 9,9= 2,1

zad.6

1ha=100 * 100m

80000 (m. kwadratowych)/ 10000 (m. kwadratowych)= 8ha

15a+11 ha+ 8 ha= 19ha i 15 a
3 3 3
2009-11-17T18:23:30+01:00
4 .
900m²
1,24ha = 12400m²
535a = 53500m²
13,5ha = 135000m²
0,48km² = 480000m²
0,53km² = 530000m²

5 .
1 a = 100 m²

80 % - ogród
1/40 [ jedna czterdziesta ] = 2,5 % - chodniki
100%-(80% + 2,5% ) 100% - 82,5 % = 17,5 % - dom

i teraz układamy proporcje ; DD .,

100 % - 1200 m²
17,5 % - x

1200 × 17,5
x = ---------------
100

x = 210 m²


odp . dom zajmuje 210 m² .


6 .

1ha =100 × 100m

80000 m² ÷ 10000 m²= 8ha

15 a +11 ha + 8 ha = 19 ha i 0,15 ha = 19,15 ha

odp . Łączna powierzchnia gospodarstwa wynosi 19,15 ha .
2 5 2