Oblicz, o ile procent liczba B jest większa od liczby A i o ile procent liczba A jest mniejsza od liczby B.

A) a = 5, b = 20
B) a = 8, b = 12
C) a = 50, b = 60
D) a = 7, b = 12
E) a = 80, b = 140
F) a = 20 , b = 34
G) a = 17, b = 80
H) a = 12 , b = 390
I) a = 8 , b = 100

Proszę o obliczenia, wraz z wynikami. :-) Oraz jak najszybszą odpowiedź. :-) Będę wdzięczny :-()

2

Odpowiedzi

2009-11-17T18:23:44+01:00
A) 20 ÷ 5 × 100% = 4×100% = 400%
5÷20 × 100% = 1÷4 ×100% = 25 %

B) 12÷8 × 100% =3÷2 × 100% = 150 %
8÷ 12 × 100%= 2÷3 × 100%= 66, (6)

C) 60÷ 50 × 100% = 6 ÷5 × 100% = 120%
50÷60 × 100% = 5 ÷6 × 100% =83, (3)%

D) 12÷ 7 × 100% = 171,4287≈ 171,4%
7÷ 12 × 100% = 58, (3)%

E) 140÷ 80 × 100% = 14 ÷8 × 100% = 175 %
80÷ 240 × 100% = 8 ÷14 × 100% = 57,14285 % ≈ 57,1

Na reszte nie mam juz czasu mam nadzieje ze pomoglem ;)

3 2 3
2009-11-17T18:35:19+01:00
A)5-100%
20-x
5x=2000/:5
x=400%

20-100%
5-x
20x=500/:20
x=25%

B)8-100%
12-x
8x=1200/:8
x=150%

12-100%
8-x
12x=800/:12
x=66 8/12%

C)50-100%
60-x
50x=6000/:50
x=120%

60-100%
50-x
60x=5000/:60
x=83 40/60%

D)7-100%
12-x
7x=1200/:7
x=171 3/7%

12-100%
7-x
12x=700/:12
x=58 4/12%

E)80-100%
140-x
80x=14000/:80
x=175%

140-100%
80-x
140x=8000/:140
x=57 20/140%

F)20-100%
34-x
20x=3400/:20
x=170%

34-100%
20-x
34x=2000/:34
x=58 28/34%

G)17-100%
80-x
17x=8000/:17
x=470 10/17%

80-100%
17-x
80x=1700/:80
x=21,25%

H)12-100%
390-x
12x=39000/:12
x=3250%

390-100%
12-x
390x=1200/:390
x=3 30/390%

I)8-100%
100-x
8x=10000/:8
x=1250%

100-100%
8-x
100x=800/:100
x=8%
2 3 2