Odpowiedzi

2009-11-17T18:23:19+01:00
Tak, może być, przez na przykład organizowanie spotkań samorządu uczniowskiego, głosowań w ważnych szkolnych sprawach, imprez tematycznych, edukacji obywatelskiej (przez lekcje WOS'u :)). Aktywne działanie w tego typu przedsięwzięciach ma jako taki zarys miniatury społeczeństwa obywatelskiego.
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:24:22+01:00
Moim zdaniem społeczność szkolna może być miniaturą społeczeństwa obywatelskiego pod warunkiem, że spełnia czynniki pozwalające na funkcjonowanie tegoż społeczeństwa. Mianowicie mam na myśli przestrzeganie pewnych ustalonych praw i obowiązków, zawartych nie tylko w konstytucji ale także w statucie, dokumentach regulujących pracę uczniów, jak i nauczycieli, zasad demokracji i samorządności, ochronie interesów jednostki, ścieranie się interesów grupowych oraz umiejętności osiągania kompromisów.
Pomimo niepełnoletności członków takiego społeczeństwa w wypadku nieprzestrzegania prawnie i moralnie przyjętych zasad są oni narażeni, a może raczej skazani na restrykcje ze strony władz szkolnych, jak i otoczenia. Konstytucja, jak i wewnątrz szkolne normy prawne określają kompetencje pracowników szkolnych oraz prawa i obowiązki społeczeństwa. My jako uczniowie mamy prawo do głosowania w wyborach m. in. na przewodniczącego samorządu szkolnego. Z drugiej strony zaś nie posiadamy prawa wyboru najważniejszej osoby w szkole jaką jest postać dyrektora. To zjawisko koliduje z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego.
7 4 7
2009-11-17T18:24:27+01:00
Tak ;).
Np. poprzez działanie samorządu szkolnego.
5 3 5