BĘDĘ WDZIĘCZNA ZA SZYBKIE ODPOWIEDZI Z GÓRY DZIĘKUJE ZADANI JEST WAŻNE :) 1.Opisz na czym polega różnica miedzy masa a ciężarem ciała 2. Jak się definiuje wektor indukcji magnetycznej? jaka jest jednostka tej wielkości? Od czego zależy siła elektromotoryczna indukcji? 3.Scharakteryzuj obwód prądu RLC. 4.Opisz zjawisko odbicia fal świetlnych od zwierciadeł. 5.Scharakteryzuj ruch jednostajnie zmienny.

2

Odpowiedzi

2009-11-17T18:24:23+01:00
1.Masa to gęstość i cięzar a cięzar to część masy.
2.Wektor to siła i ma 4 cechy: wartość, punkt przyłożenia, zwrot i kierunek jednostka: niuton N
3.
2009-11-17T18:44:17+01:00
1. siłę ciężkości (ciężar) wyrażamy w niutonach N
masę wyrażamy w kilogramach kg.
2. Wektor indukcji magnetycznej, to wektor którego kierunek jest styczny w każdym punkcie do linii pola magnetycznego, a zwrot zgodny ze zwrotem linii pola.
Jednostką indukcji magnetycznej jest 1Tesla
zależą od natężenia prądu, długości przewodnika, właściwości zewnetrzenego pola magnetycznego.
3.RLC jest skrótowym oznaczeniem dla obwodów elektrycznych (w tym elektronicznych) składających się tylko z trzech podstawowych elementów pasywnych:

* rezystora, oznaczanego przez R (rezystancja)
* cewki, oznaczanej przez L (indukcyjność)
* kondensatorów, oznaczanych przez C (pojemność)

4.Odbicie to nagła zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków powodująca, że powraca ona do medium, z którego pochodzi. Odbicie może dawać obraz lustrzany lub być rozmyte, zachowując tylko właściwości fali, ale nie dokładny obraz jej źródła.
5.Ruchem nazywamy następującą w czasie zmianę położenia ciała względem wybranego układu odniesienia.
Ruch jednostajnie zmienny to ruch, w którym wektor przyspieszenia ma stałą wartość, kierunek i zwrot.
Ruch jednostajnie zmienny może być przyspieszony lub opóźniony .