Rowerzysta obliczył, że jadąc ze średnią prędkością 20 km/h, przyjedzie do miasta na określoną godzinę. Po przebyciu 1/3 drogi zużył 6 minut na drobna naprawę i aby zdążyć, musiał resztę drogi jechać z prędkością 24 km/h. Jaką drogę przebył rowerzysta?

1

Odpowiedzi

2009-05-11T16:59:33+02:00
S - przebyta droga
vśr = 20 km/h = s/t
v1 = 20 km/h prędkość przez 1/3 drogi
v2 = 24 km/h prędkość przez 2/3 drogi
t = ⅓*s/v1+⅔*s/v2+6min = s/vśr
⅓*s/20+⅔*s/24+0,1h = s/20
⅓*s+10*s/18+2km = s
⅓*s+10*s/18 - s=-2km
-1/9s=2km
s=18 km
Odp. Przebył 18 km.