Proces oddychania dostarcza bakteriom ______________ niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i _______ . Bakterie oddychające w sposób fermentacji są przez człowieka wykorzystywane np do produkcji ____________________________, ______________________, ___________________ . Bakterie _________ czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów . Natomiast bakterie , które wytwarzają związki organ. z udziałem energi słon. , przeprowadzają ______________

2 . Wypisz cechy bakterii które pozwalają im na zasiedlenie podanych środowisk życia .

a ) skóra, drobiny kurzu , różne przedmioty
b ) wnętrze organizmu
c )gorące źrodła

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T21:55:20+01:00
Zad.1
1.energii?
2.beztlenowo
3.ogórków kiszonych, kiszonej kapusty, weków
4.samożywne/cudzożywne
5.fotosyntezę?