Odpowiedzi

2009-11-17T18:32:27+01:00
Amen (z hebr amen - "na pewno", "wierność", od rdzenia amint - był mocny ) - judaistyczna i chrześcijańska uroczysta formuła kończąca i zarazem potwierdzająca modlitwę lub hymn, także w tekstach biblijnych. Słowo "amen" jest także używane jako zwrot w rodzaju "niech tak będzie".
Na Bliskim Wschodzie termin ten pierwotnie oznaczał potwierdzenie przysięgi żołnierskiej (Asyria) - odpowiednik dzisiejszego "tak jest", "rozkaz" lub "wykonam". Jego wypowiedzenie po wysłuchaniu modlitw i błogosławieństw zastępowało ich odmówienie - w starożytności niewiele osób znało modlitwy na pamięć.
2009-11-17T18:34:59+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Amen

To jest tak jakby powiedzenie: Niech się stanie.
Jak np. się modlimy to jest Boże daj nam i błogosław nas Amen - niech się stanie.
2009-11-17T18:40:19+01:00
Słowo Amen oznacza niech tak się stanie.

Mówiąc jakieś modlitwy na końcu zawsze mówimy amen oznacza to prośbę aby tak się stało